Nối Kết-Links 


 
 
 
This website used Unicode
fonts.Click here to download.

  PHÚC ÂM HÔM NAY
 Gospel Today (in English)

     A U D I O  C Á C  B À I  G I Ả N G
   5  P H Ú T  C H O  L Ờ I  C H Ú A  H Ô M  N A Y
 "5 ph/ngày cho Lời Chúa" của Lm Trần Đức Cường & Lm Nguyễn Văn Thịnh

   T U Ầ N  C Ử U  N H Ậ T  
   K Í N H  L Ò N G  C H Ú A  T H Ư Ơ N G  X Ó T
   thanhlinh.net

Tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh cho tới Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinh, là ngày Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót.

CÁCH LẦN HẠT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

"Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha.
Nếu đọc vào lúc 3 giờ sáng hay 3 giờ chiều là Giờ Lòng Thương Xót thì rất tốt, nhưng có thể đọc vào bất cứ lúc nào, đặc biệt là khi viếng Thánh Thể."

Bắt đầu bằng Kinh Lạy Cha, một Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính và lần chuỗi dùng Chuỗi Mân Côi như sau:

- Mỗi hạt lớn đọc:
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng Cha Mình, Máu, Linh hồn, và Thiên tính của Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa Chúng con, để đền tạ tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

- Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
Cậy nhờ cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới.

- Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).

Chuỗi Hạt Lòng Chúa Thương Xót MP3:
Ngày thứ 01
Ngày thứ 02
Ngày thứ 03
Ngày thứ 04
Ngày thứ 05
Ngày thứ 06
Ngày thứ 07
Ngày thứ 08
Ngày thứ 09
Kinh cầu xin Lòng Chúa Thương Xót
Kinh Tạ ơn
Kinh xin giống trái tim Chúa
Kinh cầu cho các linh hồn tội lỗi
   H À N H  T R Ì N H  4 0  N G À Y  M Ù A  C H A Y

 Video 14 Chặng Đường Thánh Giá

 Video 40 Bài Suy Niệm Mùa Chay

 Clip Suy Niệm Mùa Chay với Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2

  14 Chặng Đàng Thánh Giá Chúa Giêsu
  Phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu
   L Ờ I  C H Ú A  L À  Đ È N  S O I  B Ư Ớ C  C O N  Đ I
   H Ạ N H  T H Á N H  H Ô M  N A Y

     T V  L Ờ I  S Ố N G  H Ô M  N A Y
   TV Lời Sống Hôm Nay
   T H Ế  G I Ớ I  N H Ì N  T Ừ  V A T I C A N
   VietCatholic News
   L Ẽ  S Ố N G  H Ô M  N A Y

   B Ả N  T I N  Đ Ồ N G  H À N H
Đọc Bản Tin Đồng Hành, máy điện toán của bạn cần phải có Acrobat Reader. Nếu chưa có, xin download tại đây. Xem các số khác

  AUDIO TRONG NGÀY:

LỊCH TRÌNH LỄ NĂM 2014-2015


    TÂM THƯ TẬN HIẾN

  Những Bài Tâm Thư Tận Hiến - Lm. Giuse Nguyễn Văn Minh, SDD và Thầy Giuse Nguyễn Hoài Huy


 SÁCH LỄ RÔMA
 CỰU ƯỚC
 TÂN ƯỚC
 THÁNH VỊNH

 CHƯƠNG TRÌNH
TUẦN THÁNH
VÀ ĐẠI LỄ PHỤC SINH


  Giáo Xứ St. Michael
 (Olympia)


  Giáo Xứ Sacred Heart (Lacey)

  St. Martin Abbey (Lacey)

THÁNH CA MÙA CHAY:

THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT

Chúa Nhật 12/4/2015: CN 2 Phục Sinh
   KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
- Lúc 1:30 pm tại Nhà Thờ Westside


ĐẠI HỘI GIỚI TRẺ
VIỆT NAM kỳ 5 (VYC 5)

Vietnamese Youth
Convention 5

Thời gian: Ngày 3 đến 5 tháng 7 năm 2015
Địa điểm: Đại Học PLU Seattle, Washington - USA
(Xem chi tiết để ghi danh)


 Phép lạ Máu Thánh trở thành lỏng xảy ra cho ĐTC Phanxicô tại Napoli
HÀNH HƯƠNG BA LAN VÀ DO THÁI
(6-15/10/2015)


Cha Linh Hướng Nguyễn Anh Tuấn sẽ hướng dẫn phái đoàn đi Ba Lan (Lòng Chúa Thương Xót) và đi Do Thái Đất Thánh quê hương Chúa Giêsu 10 ngày từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015.
(Xem chi tiết)

Văn Phòng Giáo Xứ St. Michael
Vì nhu cầu và thuận tiện cho giáo dân, văn phòng làm việc của Giáo Xứ St. Michael sẽ bắt đầu mở cửa mỗi Chúa Nhật từ 8:30g sáng đến 5:00g chiều.

NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA VỀ GIA ĐÌNH
Hội Con Đức Mẹ đã chọn Bài Hát Dâng Gia Đình Cho Đức Mẹ là Bài Hát của Hội mỗi khi họp mặt đọc kinh hàng tháng, như một lời kinh Dâng cho Mẹ.

ĐẠI HỘI CÁC GIA ĐÌNH THẾ GIỚI TẠI PHILADELPHIA
Ngày 22-27 tháng 9 năm 2015
Chủ Đề: "Tình yêu là sứ mạng của chúng ta - để gia đình được sống dồi dào"

Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích Tòa Thánh kêu gọi
tránh những biểu hiện thái quá khi chúc bình anDòng Mến Thánh Giá
Thủ Thiêm

   Video Karaoke

THƯ VIỆN ĐỨC TIN
Tạ Ơn Chúa thương ban cho Cộng Đoàn những anh chị âm thầm phục vụ trong Nhóm Thư Viện Đức Tin - cung cấp chất liệu thiêng liêng cho đời sống Kitô Hữu. Mỗi Chúa Nhật có Thánh Lễ Việt, xin cộng đoàn ghé qua bàn của Nhóm ở cuối Nhà Thờ.
Chị Maria Dương Thị Khánh Hòa sẽ Đại Diện Nhóm Thư Viện Đức Tin trong nhiệm kỳ 2014 - 2018. Xin tình yêu Chúa luôn gìn giữ các anh chị trong tinh thần phục vụ!


CHẦU THÁNH THỂ
Mỗi chiều thứ bảy từ 2:00pm đến 3:00pm, tại nhà nguyện Thánh Giuse, bên cạnh nhà thờ St. Michael Downtown, có Giờ Chầu Mình Thánh Chúa do các đoàn thể của Cộng Đoàn St. Martin De Porres luân phiên đảm nhiệm. Lịch trình hằng tháng như sau:
- Tuần Thứ Nhất: Nhóm Thư Viện Đức Tin
- Tuần Thứ Hai: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
- Tuần Thứ Ba: Ban Mục Vụ
- Tuần Thứ Tư: Ca Đoàn Ave Maria
- Tuần Thứ Năm: Hội Con Đức Mẹ
Kính mời quý Ông Bà và Anh Chị Em cùng đến tham dự Giờ Chầu.


THÁNH LỄ TIẾNG VIỆT ĐƯỢC TỔ CHỨC MỘT LẦN TRONG THÁNG
Vào Chúa Nhật thứ nhì, lúc 1:30 chiều tại nhà thờ St. Michael Westside số 1835 Overhulse Rd. NW. Olympia WA 98502. Kính mời Quí Vị tham dự.


ĐỌC KINH TRƯỚC THÁNH LỄ
Kính mời cộng đoàn đến sớm để đọc kinh chung từ 1:15 đến 1:25, sẽ có 5 phút thinh lặng trước thánh lễ.


 Last updated: March 27, 2015  
      © 2006-2013 Cộng Đoàn Thánh Martin de Porres - Olympia, Washington USA => Visitors: